Ατομική Θεραπεία

Ατομική Θεραπεία

Κάποιος οδηγείται στην ψυχοθεραπεία, είτε για να πάρει μια σημαντική απόφαση, είτε να δουλέψει κάποια σχέση, είτε να δει θέματα που τον ταλαιπωρούν, όπως το άγχος ή κάποιο δίλημμα. Άλλος έρχεται με ανεπούλωτα τραύματα, εγκλωβισμένος σε αδιέξοδα και άλλος αναζητά προσωπική ανάπτυξη και αυτογνωσία.

Στόχος της ατομικής ψυχοθεραπείας είναι η δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου μέσα στον οποίο ο θεραπευόμενος θα μπορέσει να εντοπίσει τις προσωπικές του δυσκολίες να εκφράσει τα συναισθήματά του και με την βοήθεια του θεραπευτή να ενεργοποιήσει υπάρχουσες, αλλά κρυμμένες δυνατότητές του και να πορευτεί αυτοδύναμα

Απαραίτητη προϋπόθεση για την θετική έκβαση της ατομικής θεραπείας είναι η δημιουργία θεραπευτικής σχέσης μεταξύ θεραπευτή και θεραπευόμενου. Η σχέση που αναπτύσεται χαρακτηρίζεται από εμπιστοσύνη ενσυναίσθηση  αποδοχή και εχεμύθεια.

Θεραπευτής και θεραπευόμενος γίνονται συνοδοιπόροι σε αυτό το ταξίδι της αναζήτησης του εαυτού.

 

Οι συνεδρίες είναι σε εβδομαδιαία βάση και διαρκούν μια ώρα.

error: Content is protected !!
espa logo