Ομαδική Θεραπεία

Ομαδική Θεραπεία

Η ανάγκη να ανήκουμε είναι έμφυτη σε όλους.

Η ομάδα λειτουργεί σαν σχολείο ζωής για την σχέση με τον εαυτό και τους άλλους. Είναι ένα ασφαλές περιβάλλον όπου μπορούν τα μέλη να εκφράζονται ελεύθερα να μοιράζονται τις σκέψεις τους και τα συναισθήματα τους. Η ψυχοθεραπευτική ομάδα είναι ένας κοινωνικός μικρόκοσμος (yalom), όπου μέσα από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών ο καθένας συνειδητοποιεί σημαντικές πλευρές της συμπεριφοράς του και τον τρόπο που επικοινωνεί. Η ομάδα μετατρέπεται σε θεραπευτικό χώρο, όπου το κάθε μέλος μπορεί να αναπαράγει ρόλους και συμπεριφορές έχοντας ταυτόχρονα την ευκαιρία να ανακαλύψει νέες εναλλακτικές οπτικές και να προβάρει καινούργιους ρόλους. Έχει χαρακτήρα βιωματικό και βοηθάει το μέλος να αναπτύξει κοινωνικές δεξιότητες για να  σχετίζεται με τους ανθρώπους.

Τα οφέλη της ομαδικής ψυχοθεραπείας είναι πολλαπλά:

– μειώνει την απομόνωση

– καλλιεργεί την διεκδικητικότητα

– ελαττώνει το κοινωνικό άγχος

– μικραίνει τις διαπροσωπικές διαστρεβλώσεις

– αυξάνει τον αυτοσεβασμό και το αίσθημα της αυτοαξίας

Τα πλούσια ερεθίσματα που παρέχει βοηθάνε το μέλος να προχωρήσει με τρόπο πιο ουσιαστικό και ρυθμούς πιο γρήγορους από ότι συμβαίνει στην ατομική θεραπεία, καθώς θα επωφεληθεί από τις παρεμβάσεις που θα γίνονται στα άλλα μέλη και από την σχέση που θα αναπτύσσεται μεταξύ τους.

Ακόμα και όταν τα ίδια τα μέλη δεν μιλάνε για το δικό τους πρόβλημα ωφελούνται μέσω του αναστοχασμου της αφήγησης των άλλων.

Η αρχή της εμπιστευτικότητας είναι θεμελιώδης. Για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας δεν επιτρέπεται να μεταφέρουν προσωπικές πληροφορίες άλλων μελών εκτός ορίων ομάδας. Η ομάδα συγκροτείται από άτομα και των δύο φύλων διαφόρων ηλικιών και με διάφορα αιτήματα. Τα θέματα προκύπτουν από τις ανάγκες των μελών.

 

Οι συναντήσεις γίνονται κάθε βδομάδα για δύο ώρες και ο αριθμός των μελών δεν ξεπερνά τα οκτώ άτομα.

error: Content is protected !!
espa logo