Οικογενειακή Θεραπεία

Οικογενειακή Θεραπεία

Η οικογένεια είναι το πρωταρχικό και το ισχυρότερο σύστημα στο οποίο μπορεί να ανήκει ένα άτομο. Οι φυσικές, κοινωνικές και συναισθηματικές λειτουργίες των μελών της οικογένειας βρίσκονται σε βαθιά αλληλεξάρτηση ώστε οι αλλαγές σε ένα μέρος του συστήματος να έχει αντίκτυπο σε άλλα μέλη.

Καθώς οι οικογένειες εξελίσσονται, διέρχονται από κρίσιμες περιόδους κατά τις οποίες οι νέες συνθήκες απαιτούν να υπάρξει αλλαγή στους τρόπους με τους οποίους τα μέλη τους σκέπτονται, αισθάνονται ή σχετίζονται μεταξύ τους. Η γέννηση ενός παιδιού ή η απώλεια της εργασίας αποτελούν παραδείγματα μεταβατικών περιόδων που εμπερικλείουν τόσο την απειλή και τον κίνδυνο, όσο και την ευκαιρία για εξέλιξη. Τα συμπτώματα σε ένα μέλος της οικογένειας μπορεί να αντανακλούν το στρες που απορρέει από μια τέτοια κατάσταση.

Όταν κάποιος εμφανίζει ένα σύμπτωμα (ψυχολογικό, ψυχοσωματικό ή κάποιο πρόβλημα συμπεριφοράς), στη συστημική οικογενειακή θεραπεία αναζητάμε το νόημα αυτού του συμπτώματος στο πλαίσιο των σημαντικών σχέσεων του ανθρώπου. Και οι πιο σημαντικές μας σχέσεις είναι συνήθως οι οικογενειακές. Πολλές φορές η εμφάνιση ενός συμπτώματος σε έναν άνθρωπο δηλώνει κάποια δυσκολία στην επικοινωνία και τις σχέσεις της οικογένειας. Το ερώτημα που ανακύπτει είναι: “τι σημαίνει αυτό το πρόβλημα για αυτό τον άνθρωπο, αυτή τη στιγμή, μέσα στις σημαντικές σχέσεις του;”. Έτσι καλείται η οικογένεια, ώστε να αναζητήσουμε μαζί απαντήσεις. Εφόσον το “πρόβλημα” το βιώνουν όλοι, είτε αποδίδεται σε έναν είτε σε πολλούς, προσκαλούνται όλοι στην αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων. Δεν προσφέρει έτοιμες λύσεις ίδιες για όλους, αλλά δημιουργεί από κοινού με την οικογένεια τις λύσεις που ταιριάζουν και εξυπηρετούν τις ανάγκες των μελών της, στη φάση ζωής που βρίσκονται.

Αυτό που επιδιώκει ο θεραπευτής στη συστημική οικογενειακή θεραπεία δεν είναι απλά και μόνο να εξαφανιστεί το σύμπτωμα που ταλαιπωρεί έναν. Με βάση τις αντιλήψεις, τα δυνατά σημεία και την ιστορία της οικογένειας, επιδιώκεται η ανάπτυξη όλων των μελών της και η διαφοροποίησή τους, ώστε να έχουν πιο λειτουργικούς τρόπους επικοινωνίας και εξεύρεσης λύσεων στα προβλήματα. Να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το δυναμικό τους στην εξέλιξη της ζωής και των επιδιώξεών τους, αντί να το χρησιμοποιούν στο να αντέχουν τα υφιστάμενα προβλήματα.

Ο θεραπευτής, μαζί με την οικογένεια, προσπαθεί να κατανοήσει με ποιο τρόπο προκύπτει το συγκεκριμένο πρόβλημα τη δεδομένη στιγμή, ώστε να φανεί το νόημα και η λειτουργία του μέσα στις σχέσεις της οικογένειας. Έτσι μπορούν να αρχίσουν να αναδύονται νέα νοήματα που προσφέρουν περισσότερη ευελιξία στις σχέσεις.

 

Οι συνεδρίες διαρκούν μιάμιση ώρα.

error: Content is protected !!
espa logo